หมวดหมู่ BLOG

สื่อรูปแบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Blog) โดยบล็อกเกอร์หรือผู้ถ่ายทอดแนวทางที่เป็นประโยชน์ และแนะนำวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มเติมองค์ความรู้จากการเล่าเรื่องที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง และองค์ความรู้รอบตัวที่ได้กลั่นกลองมาอย่างดี