หมวดหมู่ WORDPRESS

โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้เพื่อสร้างเว็บไซต์ หรือเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต ( Contents Management System หรือ CMS) ข้อดีของโปรแกรมประเภท CMS นี้คือ สะดวกต่อการใช้งานได้ทุกที่ คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือเข้าใจในภาษาโค้ด โดยเริ่มต้นจาก 0 คุณก็จะสามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้

Verified by MonsterInsights