หมวดหมู่ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คือการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหา การคาดการณ์ และเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบไม่มีที่สิ้นสุด

Verified by MonsterInsights