หมวดหมู่ PYTHON

ไพธอน (Python) ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจง่าย Syntax ไม่ซับซ้อน สามารถใช้พัฒนางานได้หลากหลายแพลต์ฟอร์ม ทั้งด้าน Machine learning , AI เป็นต้น

Verified by MonsterInsights