เทรนด์ทักษะเด่น Hard-Soft Skill ที่สาย Developer ต้องรู้ในปี 2024

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยี และทักษะการเขียนโปรแกรมใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่จะคอยเชื่อมทุกอย่างเข้าหากัน ~

ในปลายปี 2023 ได้มีการจัดอันดับ 10 บริษัทของโลกที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap)

(ข้อมูลจากตาราง ล่าสุด : December 4, 2023)

Top 10 บริษัทระดับโลก


จากข้อมูลพบว่าบริษัทอันดับต้นๆ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วน Technology ซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากลงลึกเข้าไปในข้อมูล บริษัทเหล่านี้ล้วนมีองค์ประกอบที่สำคัญ ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่าง Software Developer หรือ Programmer อยู่ในนั้น ~

ในปี 2023 วงการเทคฯต้องเผชิญกับ Digital Transformation ครั้งใหญ่ . . เมื่อการมาของ Generative AI อย่าง Model-GPT (Generative Pre-trained Transformer) สิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้วงการเทคฯไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

การแข่งขันยิ่งก่อตัวสูงขึ้น ยิ่งสำหรับเรื่อง Skill Software Developer แล้ว ความท้าทายนี้ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะคอยผลักดันให้ต้องพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุด เพื่อให้รองรับกับโลกแห่งอนาคตที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว

สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการผลักดันด้านการแข่งขันเพื่อสะสมทักษะ และประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเลิศในวงการนี้ และการก้าวตามการเปลี่ยนแปลงให้ทัน แม้แต่เทรนด์ทักษะพิเศษที่ต้องปรับตัวเอง ก็ต้องถูกพัฒนาขึ้นใหม่อยู่เสมอให้เหมาะสมในแต่ละช่วงยุคสมัย

เทรนด์ทักษะเด่น Hard Skill Software Developer ควรรู้ ?

การปรับตัวด้านเทคโนโลยีใหม่

 1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) : ปัจจุบันต้องยอมรับว่า AI กำลังเข้ามามีบทบาท หรือช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน หรือบ้างก็บอกว่าจะเข้ามาทดแทน ซึ่งนั้นก็เป็นไปได้สำหรับผู้ที่ไม่ยอมปรับตัว เพื่อเปิดรับมัน
 2. แมชชีนเลิร์นนิง (ML) : “ถ้าคุณไม่เข้าใจมัน มันจะกลืนกิน” วลีนี้ยังใช้ได้สำหรับ ML เพราะมันเปรียบเสมือนสมองกลที่คอยสั่งงานให้ AI ทำงาน แต่หากเราไม่เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจมันในเบื้องต้น อนาคตมันอาจจะกลืนกินเราไปแล้วก็ได้
 3. ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ (Cloud Computing) : โครงสร้างพื้นฐานของ AI/ML อย่าง TensorFlow และ PyTorch รวมถึงแพลตฟอร์มอย่าง AWS, Azure และ GCP สำหรับการพัฒนาคลาวด์ จะเป็นที่ต้องการอย่างสูงในอนาคต ทดแทนการทำงานแบบ Local ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรมหาศาล
 4. บล็อกเชน (Blockchain) :  เทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติระบบฯความเป็นกลาง และความโปร่งใสน่าเชื่อถือของข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ต Blockchain เทคโนโลยีเบื้องหลัง Cryptocurrency ทั้งปวง

การรู้เท่าทันเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์

 • ภัยคุกคามจากการแฮ็กที่เพิ่มสูงขึ้น ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโค้ดที่ปลอดภัยมีคุณภาพ การประเมินความเสี่ยง และการทดสอบการเจาะระบบ จะเป็นทักษะที่มีค่าอย่างมากอีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง ~

Data Science and Data Analytics

 • ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงตัวเลขสถิติ สำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่จะเป็นที่ต้องการอย่างสูงไม่แพ้ทักษะอื่นที่กล่าวมา ~ เนื่องจาก .. อนาคตข้อมูลเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ 🤌🏼

การเรียนรู้ในการพัฒนา

 • การเขียนโค้ดยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบ เนื่องจากพื้นฐานของเทคโนโลยีแทบทุกอย่างมาจากภาษาโปรแกรม หากอยากจะพัฒนาแบบครบวงจร การศึกษากระบวนการพัฒนาแบบ Full-Stack ที่มีคุณภาพ จะยิ่งต่อยอดให้เราเป็น Developer ที่ยอดเยี่ยมแห่งโลกอนาคต ~
Teamwork

Soft Skill ที่ควรมี หากต้องการเป็น Dev ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ~

 1. ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา : นับเป็นทักษะหลักที่นักพัฒนารู้อยู่แล้ว เพราะเราต้องแก้ปัญหากันอยู่ตลอดอยู่แล้ว . . อาทิเช่น Bug นั้นเอง 🙂
 2. ความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม : การเขียน-การพูด นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสื่อสารทั้งในองค์กร หรือแม้แต่กับลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ : วงการเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แน่นอนเราต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แข่งขันได้ทันกับเทคโนโลยีนั้นเอง เพื่อความได้เปรียบในการทำงานในอนาคต
 4. ความเป็นผู้นำ : เมื่อโครงการซับซ้อนมากขึ้น นักพัฒนามีโอกาสที่จะต้องรับบทบาทเป็นผู้นำและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เพื่อให้คนในทีมเกิดความเชื่อมั่นในโครงการที่เรากำลังดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

~ ขอบคุณแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ดีจากโลกอินเตอร์เน็ต ~ 

ช่วยเผยแพร่โหน่ย:
Verified by MonsterInsights