หมวดหมู่ MACHINE LEARNING (ML)

การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คือสาขาย่อยหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้จากข้อมูล ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมอย่างเฉพาะเจาะจง

Verified by MonsterInsights