ทำความเข้าใจภาษา Javascript เรื่อง Array Methods ตอนที่ 1

ฟังก์ชัน JS Array Methods >.<

โดยพื้นฐานการเขียนโปรแกรม อาเรย์เมธอด (Array Methods) ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยาก เพราะค่อนข้างซับซ้อน วันนี้เราจึงนำฟังก์ชันเหล่านี้มาถ่ายทอดด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย โดยการนำมาแสดงในรูปแบบแผนภาพเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ไปเริ่มเรียนรู้กันเลย ..

.CONCAT() ฟังก์ชันรวมอาเรย์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

Sample :

['🐼','🐻'].concat(['🐤'])   =>   ['🐼','🐻','🐤']

.JOIN() ฟังก์ชันนำค่าในแต่ละตัวแปรมารวมกันเป็นข้อความ และมีตัวคั่นกลางตามที่กำหนด ถ้าไม่กำหนดจะคั่นด้วย comma (,) อัตโนมัติ

Sample :

['👨‍🦱','👩‍🦰'].join(' 💓 ')   =>   ['👨‍🦱 💓 👩‍🦰']

.SLICE(start,end) ฟังก์ชันดึงค่าในตัวแปรนั้นออกมา โดยการะบุตำแหน่ง และทำการคืนค่านั้นออกมา

Sample :

['🐼','🐻','🐮'].slice(1)   =>   ['🐻']

.INDEXOF() ฟังก์ชันดึงตำแหน่งของค่าในตัวแปรนั้นออกมา โดยทำการระบุค่าในตัวแปร

Sample :

['🐼','🐻','🐮'].indexOf('🐻')   =>   1

.LASTINDEXOF() ฟังก์ชันดึงตำแหน่งล่าสุด หรือสุดท้ายของค่าในตัวแปรนั้นออกมา โดยทำการระบุค่าในตัวแปร

Sample :

['🐼','🐻','🐮','🐻'].lastindexOf('🐻')   =>   3

.REVERSE() ฟังก์ชันย้อนกลับลำดับค่าตัวแปร

Sample :

['🐼','🐻','🐮'].reverse()   =>   ['🐮','🐻','🐼']

.SORT() ฟังก์ชันเรียงลำดับค่าตัวแปร

Sample : สมมุติให้ เด็กทารก = 1, เด็กชาย = 2, คุณปู่ = 3

['👦','🧓','👶'].sort()   =>   ['👶','👦','🧓']

.SHIFT() ฟังก์ชันลบค่าตัวแปรตัวแรกออก

Sample :

['👦','🧓','👶'].shift()   =>   ['🧓','👶']

.UNSHIFT() ฟังก์ชันเพิ่มค่าตัวแปรตัวแรกเข้าไป

Sample :

['👦','🧓','👶'].unshift('🤱')   =>   ['🤱','👦','🧓','👶']

.POP() ฟังก์ชันลบค่าตัวแปรตัวสุดท้ายออก

Sample :

['🤱','👦','🧓','👶'].pop()   =>   ['🤱','👦','🧓']

.PUSH() ฟังก์ชันเพิ่มค่าตัวแปรตัวสุดท้ายเข้าไป

Sample :

['🤱','👦','🧓','👶'].push('👩‍🦱')   =>   ['🤱','👦','🧓','👶','👩‍🦱']
ช่วยเผยแพร่โหน่ย:
Verified by MonsterInsights