ทำความเข้าใจภาษา Javascript เรื่อง Array Methods ตอนที่ 1

ฟังก์ชัน JS Array Methods >.<

โดยพื้นฐานการเขียนโปรแกรม อาเรย์เมธอด (Array Methods) ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยาก เพราะค่อนข้างซับซ้อน วันนี้เราจึงนำฟังก์ชันเหล่านี้มาถ่ายทอดด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย โดยการนำมาแสดงในรูปแบบแผนภาพเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ไปเริ่มเรียนรู้กันเลย ..

.CONCAT() ฟังก์ชันรวมอาเรย์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

Sample :

['?','?'].concat(['?'])   =>   ['?','?','?']

.JOIN() ฟังก์ชันนำค่าในแต่ละตัวแปรมารวมกันเป็นข้อความ และมีตัวคั่นกลางตามที่กำหนด ถ้าไม่กำหนดจะคั่นด้วย comma (,) อัตโนมัติ

Sample :

['?‍?','?‍?'].join(' ? ')   =>   ['?‍? ? ?‍?']

.SLICE(start,end) ฟังก์ชันดึงค่าในตัวแปรนั้นออกมา โดยการะบุตำแหน่ง และทำการคืนค่านั้นออกมา

Sample :

['?','?','?'].slice(1)   =>   ['?']

.INDEXOF() ฟังก์ชันดึงตำแหน่งของค่าในตัวแปรนั้นออกมา โดยทำการระบุค่าในตัวแปร

Sample :

['?','?','?'].indexOf('?')   =>   1

.LASTINDEXOF() ฟังก์ชันดึงตำแหน่งล่าสุด หรือสุดท้ายของค่าในตัวแปรนั้นออกมา โดยทำการระบุค่าในตัวแปร

Sample :

['?','?','?','?'].lastindexOf('?')   =>   3

.REVERSE() ฟังก์ชันย้อนกลับลำดับค่าตัวแปร

Sample :

['?','?','?'].reverse()   =>   ['?','?','?']

.SORT() ฟังก์ชันเรียงลำดับค่าตัวแปร

Sample : สมมุติให้ เด็กทารก = 1, เด็กชาย = 2, คุณปู่ = 3

['?','?','?'].sort()   =>   ['?','?','?']

.SHIFT() ฟังก์ชันลบค่าตัวแปรตัวแรกออก

Sample :

['?','?','?'].shift()   =>   ['?','?']

.UNSHIFT() ฟังก์ชันเพิ่มค่าตัวแปรตัวแรกเข้าไป

Sample :

['?','?','?'].unshift('?')   =>   ['?','?','?','?']

.POP() ฟังก์ชันลบค่าตัวแปรตัวสุดท้ายออก

Sample :

['?','?','?','?'].pop()   =>   ['?','?','?']

.PUSH() ฟังก์ชันเพิ่มค่าตัวแปรตัวสุดท้ายเข้าไป

Sample :

['?','?','?','?'].push('?‍?')   =>   ['?','?','?','?','?‍?']
ช่วยเผยแพร่โหน่ย:
Verified by MonsterInsights