ทำความรู้จักประวัติคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย (The History of Computer)

ประวัติคอมพิวเตอร์ (Computer History) คำว่าคอมพิวเตอร์มาจากภาษาลาติน มีความหมายหลักว่าการคำนวณ หรือการนับ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัติโนมัติ” ทำหน้าที่เสมือนสมองกลอย่างหนึ่ง ใช้สำหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ประวัติคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

หลายคนคงอยากทราบว่าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยกำเนิดเกิดขึ้นมาจากที่ไหน วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจไปพร้อมๆ กัน โดยประเทศไทยได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาในยุคที่ 2 ซึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องแรกได้นำมาติดตั้งไว้ที่ภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2506 นั้นเอง โดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีชื่อว่า IBM 1620 และได้รับมอบมาจากมูลนิธิเอไอดี และบริษัทไอบีเอ็มแห่งประเทศไทย

ibm1620
ประวัติคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย (The History of Computers)

ชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งการมาของ AI หรือการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning : ML) นับเป็นแบบจำลองที่คอยสอนให้ AI ทำงาน เปรียบเสมือนสมองกลที่อัจฉริยะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ได้แก่

  1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือเรียกอีกอย่างว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) คอมพิวเตอร์ชนิดนี้จัดเป็นเครื่องคอมที่มีขนาดเล็กที่สุด และราคาต่ำกว่าท้องตลาด แต่เดิมไมโครคอมพิวเตอร์มีขนาดหน่วยความจำ และความเร็วในการทำงานที่น้อยมาก ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้ความสนใจทำให้ไมโครคอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็ว
  2. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีความเร็วในการประมวลผลที่สูง มีหน่วยความจำ และราคาสูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะมีการนำมินิคอมพิวเตอร์ไปใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง (File Server) ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง
  3. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframecomputer) มีขนาดใหญ่กว่ามินิคอมพิวเตอร์ มีความเร็วในการประมวลผลสูงกว่า ส่วนใหญ่จะนำเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ไปใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณของข้อมูลมากไปอีก เพราะต้องการประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงขึ้น
  4. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ไปอีก นิยมใช้ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัยทางการทหาร และงานวิจัยทางด้านยานอวกาศนั่นเอง ที่สำคัญจะถูกติดตั้งได้ในห้องที่มีสภาพแวดล้อมพิเศษ

จากทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นประวัติความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ฉบับย่อแบบเบื้องต้นเพื่อทำความรู้จักความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

ช่วยเผยแพร่โหน่ย:
Verified by MonsterInsights