[Windows 10 Tips] จัดเรียงข้อมูล Disk Defragment and Optimize เพิ่มความเร็ว

วันนี้ Keancode.com จะขอนำวิธี จัดเรียงข้อมูล Disk Defragment มาแนะนำ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และไม่ส่งผลเสียตามมา เนื่องจากโปรแกรมที่จะใช้งานเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องของทาง Windows 10 อยู่แล้ว จึงรับรองได้ว่าไม่ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน

เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ๆ ย่อมเกิดการสะสมของข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโปรแกรม การสำรองไฟล์อัตโนมัติของระบบปฏิบัติการ หรือเกิดจากการสะสมของไฟล์ขยะที่ไม่ได้ใช้ หรือลบไปแล้วแต่ยังคงหลงเหลือ ปัญหาไฟล์สะสมเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดการทับซ้อนของข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ หรือไดร์ฟ ซี, ดี (Drive C, D) บนระบบคอมพิวเตอร์

จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดเรียงไฟล์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาฮาร์ดดิสก์เต็ม ฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถเสริมการทำงานของแรมในการช่วยประมวลผล ซึ่งปัญหานี้หากสะสมเป็นเวลานานจะส่งผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้า และฝืดเคืองได้

จัดเรียงข้อมูล Disk Defragment บน Windows 10

1. ขั้นตอนแรกให้เราเปิดโปรแกรม Defragment and Optimize Drives ขึ้นมาก่อนโดยทำการค้นหาที่ช่อง Search Box ของวินโดวน์ 10 แล้วค้นหาเครื่องมือ “Defragment

Disk Defragment on Windows 10
วิธีจัดเรียงข้อมูล Disk Defragment

2. เมื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะพบกับข้อมูลไดร์ฟทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ทำการสังเกตุ (% fragmented) หรืออัตราการกระจายตัวของไฟล์ในแต่ละไดร์ฟ ยกตัวอย่างเช่น (15% fragmented) คือไฟล์ในไดร์ฟเกิดการกระจายข้อมูล 15 % ถ้าหากไม่มีการแสดงข้อมูล % fragmented ดังกล่าว ให้เราทำการเลือกไดร์ฟ และกดปุ่ม “Analyze” ก่อน 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของไดร์ฟนั้น ๆ

Analysis of Fragmented

3. เมื่อเราวิเคราะห์ไดร์ฟเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้เราทำการเลือกไดร์ฟข้างต้นอีกครั้งเพื่อทำการจัดเรียงข้อมูล โดยกดที่ปุ่ม “Optimize” เพื่อดำเนินการจัดเรียงไฟล์ข้อมูล และรอจนกว่าระบบจะดำเนินการเสร็จ

Optimize of Fragmented
Disk Defragment and Optimize

เมื่อระบบจัดเรียงข้อมูลเสร็จสิ้น ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในไดร์ฟจะถูกจัดเรียงเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น และยังทำการลบไฟล์ที่เสียหายบางส่วนทิ้งไปเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างให้ไดร์ฟอีกด้วย

เป็นอย่างไรบ้างครับกับวิธีจัดเรียงไฟล์บนคอมฯ ไม่ต่างจากการจัดเรียงหนังสือบนชั้นที่บ้านเลยใช้ไหม เพียงเท่านี้คอมฯที่เคยทำงานช้า ก็จะกลับมารวดเร็วอีกครั้ง

นอกจากการจัดเรียงไฟล์ข้อมูลในไดร์ฟแล้ว การเคลียร์ไฟล์ขยะสะสมบนเครื่อง Disk Cleanup ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเร็วในการทำงานเช่นกัน

ช่วยเผยแพร่โหน่ย:
Verified by MonsterInsights