[Macintosh Tips] วิธีส่งออกรูปภาพ Photos on Macbook

หลายท่านคงเคยประสบกับปัญหาการนำรูปภาพลงเครื่อง Macbook แล้วต้องทำการอิมพอร์ตไฟล์รูปภาพเข้าไปใน Photos แต่กลับไม่รู้แหล่งที่เก็บไฟล์รูปภาพ และวิธีนำไฟล์รูปภาพออกมาใช้ วันนี้ Keancode.com มีวิธีการ ส่งออกรูปภาพ Photos ออกมาเพื่อใช้งาน หรือเรียกอีกอย่างว่าการ Export Photos เพื่อให้สามารถนำรูปภาพถ่ายไปใช้งานต่อไปได้ Photos ถือเป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ macOS หากผู้ใช้งานต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Macintosh ที่แท้ทรู !! ก็จำเป็นต้องใช้งาน Photos ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยครับ

วิธีการส่งออกรูปภาพ Photos (Export Photos)

1. เริ่มแรกให้ทำการเปิดโปรแกรม Photos ขึ้นมา

ส่งออกไฟล์รูปภาพจาก Photos on macOS
เปิดโปรแกรม Photos ขึ้นมา เพื่อทำการส่งออกรูปภาพ-photos

2. หลังจากนั้นให้ทำการคลิกเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการส่งออก จะเป็นที่ละ 1 รูป หรือจะเลือกไฟล์รูปภาพทั้งหมดทีเดียวก็ได้โดยการคลิก “Command + Aพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นการรวบไฟล์รูปภาพทั้งหมด เมื่อเลือกรูปภาพทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกไปที่แถบเมนู File > Export > Export 1 Photo… ดังภาพ

คลิกที่เมนู File srcset=
Export > Export Photos” width=”600″ height=”439″> คลิกที่เมนู File > Export > Export Photos

3. จะได้หน้าต่างสำหรับปรับแต่งก่อนการส่งออกไฟล์รูปภาพ ซึ่งสามารถปรับแต่งชนิดไฟล์ และขนาดต่าง ๆ ของไฟล์รูปภาพได้ เมื่อทำการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “Export” 

ปรับแต่งรูปแบบไฟล์รูปภาพ
ปรับแต่งรูปแบบไฟล์รูปภาพ

4. จากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกตำแหน่งสำหรับจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ให้เราทำการเลือกตำแหน่งที่ต้องการส่งออกไฟล์รูปภาพเหล่านั้น เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ “Export” อีกครั้ง แล้วรอซักครู่ให้โปรแกรมทำงานจนเสร็จ

เลือกตำแหน่งสำหรับเก็บไฟล์ Export Photos
เลือกตำแหน่งสำหรับเก็บไฟล์รูปภาพ

เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการส่งออกไฟล์รูปภาพจาก Photos ที่มาพร้อม macOS เพื่อนำไปใช้งาน สุดท้ายนี้ก็ขอให้ใช้งานโปรแกรม Photos ให้สนุก และมีความเป็นมืออาชีพนะครับ

ช่วยเผยแพร่โหน่ย:
Verified by MonsterInsights